Die bediening waar jy jou potensiaal wat deur die Kruis bewerk is ontdek, ontwikkel en uitleef - word deel van 'n nuwe generasie wat staan vir die waarheid van God se Woord!

Visie

  • 'n Lewenswandel wat straal van:
  • ‘n  Boodskap waardig om te verkondig 
  • ‘n Geloof waardig om na te volg
  • ‘n Nalatenskap vir die volgende generasie
 

Missie

ONS GROOTSTE DOEL DIE JAAR 2013/14 IS OM

"TOTALY SOLD OUT" TE WEES AAN GOD

Die missie van die KRUIS-GENERASIE Valley Revival Ministry sluit ‘n aantal Bybelse komponente in wat saamgesnoer word deur dié twee sentrale temas:

  • Ons strewe om te wees soos Jesus
  • Om Jesus vir die wêreld te wees(Ef. 3:14-21  &  4:11-13)
     
Vir bedienings-uitnodigings kontak Pastoor Beyers van Rooyen lokaal en internasionaal.